Робота по Безвізу у Польщі Міф чи Реальність ????

2017-11-01

  26.04.2017 року Радою ЄС було затверджено Резолюцію Європейського Парламенту від 06.04.2017 про занесення  України до списку Держав, громадяни яких не потребують віз на перебування до 90 днів

(без права до праці та навчання) на території Шенгену.

30.06.2017 р. на сайті http://www.eurointegration.com.ua публікується, - особистий погляд,.....!!!!

абсурдна стаття «Робота за безвізом та інші несподіванки: як Польща змінює ринок праці для українців»


«… Чого вартий один лише дозвіл на те, щоб їхати на роботу до Польщі без візи!…. Варшава законодавчо дозволила працевлаштування тим українцям, що в’їхали за безвізом. Це підтверджує, зокрема, офіційне роз’яснення польських прикордонників»


Законодавчо? Без наведення жодних нормативних документів – а не дуже голослівно це звучить. Читаємо роз’яснення прикордонників. Де законодавчі зміни? Роз’яснення лише підтверджує право в’їзду українців на територію Польщі без робочої візи з подальшою можливістю оформлення необхідних документів.  
«… безвізовий українець у Польщі має право легально просити у держави про дозвіл на працю або про так зване “освядчення” – декларацію про намір працевлаштування іноземця …»


Дані документи оформляються Роботодавцем через державні установи.
«…..На підставі “освядчення” або дозволу на працю мігрант вже може легалізувати довше перебування, подавши папери до воєводського відділу справ іноземців. Головне – подати заяву до завершення терміну легального перебування у країні, тобто не пізніше ніж на 90-й день…… Такі норми польського законодавства корисні українцям не тільки тому, що вони зможуть працевлаштуватися, оминаючи оформлення робочої візи…..»


Які норми? 

Жодного посилання , що набрали чинності , чи хоча б офіційну позицію відповідних державних установ, що регулюють ринок зайнятості іноземців…Проте безліч провокативних порад, саме для тих  українців, що не знають норм польського законодавства. Ну це ж повний абсурд…. Працювати в Польщі за безвізом маючи освядчення і на 89 день подати заяву? Заяву на що? На легалізацію довшого перебування?…. І, як наслідок – підміна юридичних понять ( TYTUŁ POBYTOWY – легалізація перебування).

Основними нормативними документами, що регулюють працевлаштування іноземців у Польщі є Закон від 20.04.2004 р.  «Про просування працевлаштування  і інституціях ринку роботи /o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy», Закон від 15.06.2012р. про наслідки делегування виконання роботи іноземцю, що перебуває на Території Республіки Польща з порушенням законів/ о skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej», Закон від 12.12.2013р. «Про іноземців»/ o cudzoziemcach». Ну і звісно Постанова Міністра Праці та Соціальної політики від 20.07.11р. «В справі випадків, при яких доручення виконувати працю іноземцю на території Польщі допустиме без обов`язку отримання дозволу на роботу»

 

Іноземець (особа що не має польського громадянства) легально виконує роботу, якщо:

 • Має дійсну візу чи ін. документ, що уповноважує його до перебування на території Польщі або підстава перебування якого на території РП уповноважує до виконання роботи;
 • Виконує роботу на підставі дозволу, у випадках коли він вимагається;
 • Виконує роботу на умовах визначених у дозволі на роботу
 • Виконує працю на посаді, що визначена дозволом
 • Підписав договір (трудовий чи цивільно-правовий).

Тобто, легальною є робота на підставі  дійсної робочої візи або дозволу на роботу, з обов’язковим укладенням договору.

Відповідно, до арт. 87.1. (підп.12, f).  Закону від 20.04.2004 р.  «Про просування працевлаштування  і інституціях ринку роботи», передбачено, що іноземець має право працювати в Польщі якщо має дозвіл на роботу та перебуває на території Республіки Польща в рамках безвізового руху.   Тобто у рамках безвізового руху, іноземець може в’їхати на територію Польщі, а от приступити до роботи – лише за наявності Дозволу. При цьому жодної норми, про  право роботи на підставі освядчення в рамках безвізу не має (станом на 09.07.2017), так само як і офіційного роз’яснення.

Ідемо далі… Відповідно до роз’яснення Департаменту ринку Праці ( MRPiPS) від 26.10.14р.: щоб іноземець міг виконувати роботу у Польщі на підставі Дозволу на роботу, він зобов’язаний мати титул перебування (Tytuł pobytowy). Ідентична вимога присутня і у Розпорядженні Міністра Праці і Соціальної Політики від 29.01.2009р.  «У справі видання дозволів на роботу для іноземців» визначено (а саме в Додатку №2), що даний Дозвіл надає право на виконання роботи винятково за умови наявності у іноземця титулу перебування (Tytułu pobytowego), про який іде мова у вищезазначеному артикулі.

До поняття «TYTUŁ POBYTOWY», відповідно до Розпорядження Rady (WE) № 1030 /2002 від 13.06.2002 року, та Роз’яснення Прикордонної Служби Польщі віднесено:

 • всі документи, видані Державами ЄС відповідно до встановленого зразку документів перебування для громадян третіх країн;
 • всі інші документи видані Державою – членом ЄС громадянам третіх країн, що надають право на перебування чи нового в’їзду на їх територію, за винятком тимчасових документів, виданих у процесі розгляду першої заяви про видання документу перебування чи заяви про надання статусу біженця.

І далі у ньому ж (роз’яснені) деталізується: візи, однорічні титули перебування, карти побиту, інші документи перебування видані іноземцю, документи побиту видані для громадян ЄС та членам їх родин.

Таким чином, ґрунтуючись на нормах польського права, робимо висновок: що якщо Ви в’їдете на територію Польщі без візи, і навіть матимете освядчення з наміром працевлаштуватись  – то Ви не маєте права приступити до легальної роботи допоки – не отримаєте дозвіл на роботу. А дозвіл на роботу Ви отримаєте якщо матимете TYTUŁ POBYTOWY. Не вірите? Візьміть освядчення, і уважно перечитайте його зворотню сторону :… вказаний в освядченню іноземець може виконувати роботу в Польщі, лише тоді коли отримає Tytuł pobytowy, що надає йому право до праці – а саме: робочу візу….; дозвіл на тимчасовий побут…..;візу або інший документ, що виданий іншою державою ЄС…..Враховуючи, що Ваш біометричний паспорт не є документом, що підтверджує Tytuł pobytowy, а від робочої візи Ви відмовились – у вас лишається два варіанти:

 • пройти складну процедуру для отримання необхідних дозволів. До речі можна просити єдиний дозвіл на перебування і роботу;
 • працювати нелегально.

Думаю, що доцільно і нагадати, що одними з правових підстав, для винесення дицизії (рішення) про видворення іноземця з Польщі є:

 • перебування на території Польщі без дійсної візи, якщо вона є вимагана, чи іншого важливого документу, що уповноважує на в’їзд та перебування;
 • виконання роботи всупереч закону від 20.04.2004 р. «Про просування працевлаштування  і інституціях ринку роботи»

Висновок : Враховуючи, що жодні зміни до законодавства стосовно працевлаштування не вносились, та відсутність офіційних роз’яснень відносно працевлаштування за безвізом, відмічу, що  даний коментар побудований виключно на аналізі діючих правових нормах.Тому радимо, ще сім разім обдумати : пропозиції по безвізу на біометриці.

Всіх Благ Вам !