Отримуємо Дозвіл на тимчасове перебування у зв’язку з навчанням.

2015-10-15

Дозвіл на тимчасове проживання

– це вид дозволу на перебування, що надається заявнику, коли закінчується термін дії візи або попередній дозвіл на тимчасове проживання. При цьому заявник, повинен підтвердити  обставини, що обґрунтовують його подальше перебування у Польщі, як правило протягом не менше 3-х місяців.

 Законом Республіки Польщі «Про іноземців» від 12.12.2013 р. передбачено, що іноземні студенти  польських  ВНЗ  можуть легалізувати своє перебування шляхом отримання дозволу на тимчасове проживання з метою навчання у ВНЗ або отримання дозволу на тимчасове  проживання з огляду на інші обставини.

Заяву слід подавати до відповідного місцевого органу (воєводи) за Вашим місцем перебування. Тобто, якщо Ви мешкаєте у Варшаві -–до Мазовецького воєводи, якщо у Кракові – до Малопольського воєводи.

Отримання дозволу на тимчасове проживання з метою навчання у ВНЗ.

Такий дозвіл надається студентам денної форми навчання  за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, магістр, аспірант, а також слухачам курсів вивчення польської мови (так званої «зерувки»), що мають на меті здійснювати подальше навчання у польських вишах.

Також, такий дозвіл може отримати студент, котрий розпочав навчання у іншій країні ЄС і бажає продовжити або закінчити своє навчання у Польщі.Дозвіл на тимчасове проживання видається за місцем розташування Університету відповідним Воєводським Управлінням (Urząd Wojewódzkі), з одночасним повідомленням про це такий ВНЗ. У свою чергу вуз зобов’язується повідомляти  орган влади воєводства про  відрахування студента та/або інші причини продовження/скорочення терміну навчання.

Тимчасовий дозвіл на проживання з метою навчання у ВНЗ  уперше видається терміном на 15 місяців, а якщо термін навчання є меншим ніж 15 місяців – на період тривалості навчання +3 місяці.  Наступні дозволи  видаються на  термін до  3-ьох років, але не довше періоду навчання + 3 місяці.

Отримання дозволу на тимчасове  проживання з огляду на інші обставини.

Заявниками на отримання такого дозволу є студенти вечірньої або заочної форм навчання, а також випускники польських ВНЗ, що шукають роботу. Дозвіл на тимчасове  проживання з огляду на інші обставини видається терміном до 1-го року. 

До переліку документів, які слід підготувати для отримання дозволу належать:  

-      довідка з ВНЗ про зарахування на навчання/продовження навчання;-  

-    довідка про оплату вартості навчання, якщо Ви здобуваєте освіту на платні формі; 

-      довідка про медичне страхування (NFZ) або ж довідка видана польською страховою компанією, якою підтверджується покриття витрат на лікування;

 -      підтвердження місця проживання у Польщі. Для отримання дозволу з огляду на інші обставини – заявник повинен підтвердити наявність місця постійного проживання;

 -           підтвердження фінансового забезпечення (достатність коштів на покриття витрат перебування та повернення до країни громадянства). Для отримання дозволу з огляду на інші обставини – заявник повинен підтвердити наявність стабільного джерела доходів;

 -           4 фото 35Х45мм, 80% обличчя, на світлому фоні;

 -           закордонний паспорт та його копія;

 -          належним чином заповнена заява.

    *Даний перелік не є вичерпним, за вимогою воєводи можуть витребовуватись і інші документи.

 Підтвердження фінансового забезпечення

 підтвердження фінансового забезпечення стосується: коштів на проживання, коштів на навчання, коштів на повернення.

 Для іноземного студента, що  перебуває у Польщі  самостійно (без  сім’ї) , розмір  місячних коштів на покриття витрат становить  543 PLN (упродовж 15-ти місяців).

Якщо  термін перебування коротший ніж 15 місяців,  тоді розраховується  сума на весь період перебування (напр., ви приїхали на підготовчі курси , що триватимуть 9 місяців , достатньою сумою коштів на покриття витрат будуть   543*9). 

У випадку наявності у іноземного студента утриманців розмір  місячних коштів на покриття витрат становить  457 PLN  для себе та кожного члена сімї що перебуває на утримані.Розмір коштів на повернення до країни громадянства  (Україна) становить 200  PLN.

 Документами, що підтверджують наявність фінансових ресурсів є:

 - довідка з польського банку, що підтверджує наявність володіння платіжними ресурсами

 - довідка з банку, що підтверджує  ліміт на кредитній карті.

 - документ, що засвідчує отримання стипендії

 - довідка про працевлаштування та розмір зарплати

 - дорожні чеки.

 

Усі довідки повинні бути видані не раніше ніж за місяць до дати подання документів на оформлення карти тимчасового проживання.

Що стосується підтвердження стабільного і регуляроного доходу для випускників польських ВНЗ – у їх випадку не достатньо лише мати грошові кошти на рахунку. Слід  показати постійний, щомісячний  рух коштів, що перевищує встановлену квоту.

  Заяву з пакетом документів краще  подавати особисто, оскільки у Воєводському управлінні заявнику обов’язково мають зняти відбитки пальців.

В адміністративних справах про отримання дозволу на тимчасове проживання довіреною особою може бути будь-яка повнолітня фізична особа, даний факт оформляється письмовою довіреністю. Така довіреність поєднується до Вашої справи, за що сплачується мито  у розмірі 17 зл. Якщо  ж Ви призначили довірену особу то всі листи стосовно Вашої справи надходитимуть саме їй., однак якщо Вас викличуть на дачу пояснень, то довірена особа цього не може зробити. Довірену особу призначати не обов’язково. На наш погляд, це варто зробити у випадку  запланованої подорожі за кордон, оскільки листи воєводським управлінням за кордон не надсилаються.

За загальним правилом, термін розгляду заяви складає 1 місяць, Однак, кожен орган може продовжити період розгляду Вашої справи, сповістивши Вас про причини запізнення та новий крайній термін.

Державне мито 

за видачу дозволу складає 340 PLN (гербовий збір), його краще сплатити перед або в час подачі заяви. Якщо ж Ви не додали повний перелік документів чи не сплатили мито, чиновник будь що, повинен прийняти Вашу заяву та надати Вам термін на усунення недоліків у прийнятому пакеті документів.  Збережіть копію підтвердження про здійснення оплати. Якщо Ви не отримаєте дозвіл, про який клопотались, Ви зможете подати заяву про повернення сплаченої суми, скеровуючи заяву до міського управління.

   Після отримання рішення про надання дозволу  Ви отримаєте карту перебування. Виготовлення карти коштує 50 зл., у разі її втрати , псування знищення – повторене виготовлення становитиме 100 PLN.  При скрутному матеріальному становищу, або коли заявнику менше 16 років - право на отримання  пільги за видачу карти до 50%.

 Продовження візи або проставлення штампу.

Польськими нормативними актами дозволено подавати заяву на тимчасове перебування протягом усього терміну свого законного перебування. Однак, Ми радимо Вам не чекати до останнього дня, а зробити це завчасно (як мінімум за 40-50 днів до дати закінчення терміну дії Вашої візи). 

 Оскільки,  подання   заяви з пакетом документів не гарантує  отримання дозволу на тимчасове проживання, і при закінченні терміну дії візи - воєвода ставить у Вашому проїзному документі штамп. Штамп є підтвердженням законного перебування виключно на території Польщі до дати прийняття рішення  по тимчасовому проживанню.

Проставлення штампу не надає права на перетин кордону. (Тобто Ви можете повернутись до України, але щоб повернутись у Польщі слід отримувати візу).  

   До переваг наявності Дозволу на тимчасове перебування є:  відсутність необхідності отримувати візу, та можливість вільно подорожувати країнами ЄС;  можливість офіційного працевлаштування;  можливість приймання участі у програмах обміну з ВНЗ Європи, та подачі клопотань про отримання віз до Канади, Японії, Англії та США на  території Польщі.